Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
Actiuni de crestere a vizibilitatii si promovare a activitatii polului de competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Proiecte

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa Prioritară „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”

off

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa Prioritară „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” Titlu proiect: „Proiectarea virtuală a unor aplicaţii mecatronice şi robotice specifice industriei automotive şi transporturilor – PV AMR” […]

Continue Reading...

Proiect MODERN

off

Proiect MODERN – Mobilitate, Dezvoltare si Reducerea Consumurilor deEnergie (MObility, Development and Energy use ReductioN)Proiect finantat prin programul FP 7 – CIVITASPromotor: 21 de parteneri din Spania, Portugalia, Italia si Romania.Partenerii romani sunt urmatorii: Consiliul Local al Municipiului Craiova,care indeplineste calitatea de coordonator al consortiuluiRegia Autonoma de Transport Craiova RATInstitutul de Proiectari Automatizari SA Craiova […]

Continue Reading...

Proiectul INTERVALUE

off

Proiectul INTERVALUE – Inter-regional cooperation for valorisation ofresearch results – Cooperare inter-regională pentru valorizarearezultatelor de cercetarePromotor: 13 instituţii, din 5 state membre UE (Grecia, Italia, Bulgaria,Romania, Ungaria) si alte 2 state non-membre UE (MACEDONIA, SERBIA).Institutiile partenere din Romania sunt ADR S-V Oltenia si Universitateadin Craiova

Continue Reading...

Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala

Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional pentrueducatie si formare profesionalaPOSDRU 2007-2013Promotor: ADR S-V Oltenia, Universitatea din Craiova, Universitatea PetrolGaze Ploiesti, Lattanzio e Associati

Continue Reading...

Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj

Reabilitarea infrastructurii de afaceri in judetul Dolj – Incubator deafaceri CraiovaPHARE CES PHARE 2004-2006Promotor: Consiliul Judetean Dolj si Parcul Industrial Craiova

Continue Reading...

Noi metode de crestere a calitatii energiei electrice

Noi metode, tehnologii ecologice si concepte de solutii aplicabileconform standardelor europene, de crestere a calitatii energiei electrice,(CompCalSys) Programului de Excelenta – CEEX 2005 – 2008Promotor: IPA CIFATT Craiova, Universitatea din Craiova, ICMET

Continue Reading...

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatiiregiunilor de dezvoltare. Programul 4 – Parteneriate in domenii prioritare2008 – 2011Promotor: AROTT Craiova, S.C. IPA S.A. Bucuresti

Continue Reading...

Promovarea culturii antreprenoriale

Promovarea culturii antreprenoriale – conditie esentiala a cresteriiinovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea OlteniaPromotor: ARIES Filiala Oltenia, ARoTT, ADR S-V Oltenia, SC IPA SASucursala Craiova

Continue Reading...