Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
Actiuni de crestere a vizibilitatii si promovare a activitatii polului de competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Try looking in the monthly archives. August 2015

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa Prioritară „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”

off

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa Prioritară „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” Titlu proiect: „Proiectarea virtuală a unor aplicaţii mecatronice şi robotice specifice industriei automotive şi transporturilor – PV AMR” […]

Continue Reading...